China - Jim Martin
Powered by SmugMug Log In

Sheng Tian Tan

A man playing a woodwind called a Sheng in the Temple of Heaven (Tian Tan) in Beijing.